Dierenartsen Friesland

Overzicht van dierenartsen in de provincie Friesland.

 

Je kunt zoeken op bijvoorbeeld naam, woonplaats en specialisme.

 

 

Dierenarts Akkrum
Hopmanshof 1
8491 BK Akkrum
0566-652255
www.dierenartsakkrum.nl
Dierenartsenpraktijk Bolsward
Broereplein 1
8701 JC Bolsward
0515-572380
www.dapbolsward.nl
Dierenarts Fischer & Co.
Hichtumerweg 5c
8701 PG Bolsward
0515-575888
www.dierenartsfischer.nl
Diergeneeskundig Centrum De Greidhoeke
Tjerkwerderweg 3a
8701 PK Bolsward
0515-573062
www.degreidhoeke.nl
A7 Noord dierenartsen
Nipkowlaan 17
9207 JA Drachten
0512-301444
www.a7noorddierenartsen.nl
A7 Noord Dierenartsen
Tussendijken 41
9251 LX Burgum
0511-464060
www.a7noorddierenartsen.nl
DAP Dokkum e.o.
Hogedijken 106
9101 WZ Dokkum
0519-292526
www.dapdokkum.nl
Dierenziekenhuis Drachten
De Bolder 74
9206 AR Drachten
0512-513627
www.dierenziekenhuisdrachten.nl
ELKE Dierenarts
Oudeweg 34
9203 AH Drachten
0512-545140
www.elkedierenarts.nl
Dierenartspraktijk Noord- West Friesland
Het Want 4
8802 PV Franeker
0517-392100
www.dapnoordwestfriesland.nl
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
Oedsmawei 13
9001 ZJ Grou
0566–601464 of
0566–621299
www.dierenartsgrou.nl
Dierenkliniek Bornego
Beurtschip 3
8447 CL Heerenveen
0513-623350
www.dierenkliniekbornego.nl
DAP Giekerk Hardegarijp Veenwouden
Westeromwei 71
9254 ED Hardegarijp
0511-472064
www.daphardegarijp.nl
Dierenkliniek Iepenstein
Iepensteinlaan 1
8501 KJ Joure
0513-412305
www.dierenartsenjoure.nl
DAP Kollum-Buitenpost
Willem Loreweg 3-B
9291 MC Kollum
0511-451449
www.dapkollumbuitenpost.nl
DAP van Waard tot Klif Workum
Trekwei 11a
8711 GS Workum
0514-521888 of
0515-541229
www.vanwaardtotklif.nl
Sterkliniek Dierenartsen Leeuwarden
Jelsumerstraat 47
8917 EM Leeuwarden
058-2123891
www.dierenkliniekleeuwarden.nl
Dierenkliniek Nijlan
Nijlansdijk 70
8931 GM Leeuwarden
058-2884919
www.dierenklinieknijlan.nl
Elke Dierenarts Leeuwarden
Snekertrekweg 25
8912 AA Leeuwarden
058-2139779
www.elkedierenarts.nl
Dierenartsenpraktijk Nieuwland
Albert Koopmanstraat 3
8531 HC Lemmer
0514-561577
www.dierenartsenpraktijklemsterland.nl
Dierenkliniek Vrieselaar
Vissersburen 1
8531 EB Lemmer
0514-564433
www.dierenklinieklemmer.nl
DAP Noord-West Friesland
Ljochtmisdyk 2E
9036 VP Menaam
0517-392100
www.dapnoordwestfriesland.nl
Venekoterweg 40
8431 HH Oosterwolde
0516-512742
Dierenartsencentrum Noordwolde
Hoofdstraat Oost 47a
8391 AT Noordwolde
0561-431999
www.dierenartsencentrum.nl
Dierenartsencentrum Oosterwolde
Venekoterweg 40
8431 HH Oosterwolde
0516-512742
www.dierenartsencentrum.nl
Dierenarts Praktijk Jaspers Focks
Fogelsang 10
9076 KA Sint Annaparochie
0518-403567
www.dapjf.nl
Gezelschapsdierenpraktijk Sint Nicolaasga
De Rijlst 2-C
8521 NH Sint Nicolaasga
0513 432484
Facebook
Dierenkliniek Sneek
Lange Veemarkstraat 11
8601 ET Sneek
0515-412112
www.dierenkliniek-sneek.nl
DAP Tusken Waed & Ie
Popelierstrjitte 1
9051 RC Stiens
058-2571224
www.dapstiens.nl
Paardenkliniek Vinkega
Noordwolderweg 5
8393 RC Vinkega
0561-433333
www.paardenkliniekvinkega.nl
Dierenartspraktijk It Griene Hert
De Tunen 1
8748 EG Witmarsum
0517–531274
www.itgrienehert.nl
Dierenkliniek Wolvega
Grindweg 130
8471 EM Wolvega
0561-612282
www.dierenkliniekwolvega.nl
van Waard tot Klif Workum
Trekwei 11a
8711 GS Workum
0514-521888
www.vanwaardtotklif.nl

error: Sorry, het kopiëren van tekst van Dierwijzer.nl is helaas verboden.