De meeste paarden worden gestald in de wei, in een manege of pensionstal. Wanneer een paard in de wei wordt gestald, is het belangrijk dat er voldoende schuilmogelijkheden zijn tegen zon, wind en regen.Controleer of er geen giftige planten in de buurt staan. Gebruik ook geen prikkeldraad als afrastering.

De stal moet ruim, schoon, droog, veilig en voldoende licht zijn.Ook voldoende ventilatie en tochtvrij zijn belangrijke vereisten.

Zowel in de wei als in een stal is het voor een paard belangrijk om contact te kunnen hebben met soortgenoten. Het continu opsluiten van paarden in boxen wordt afgeraden. De minimale grootte van de box is afhankelijk van de grootte (schofthoogte) van het paard. 

Je kunt de minimale grootte van een geschikte box uitrekenen door de schofthoogte te vermenigvuldigen met twee. De uitkomst hiervan is het aantal vierkante meters dat de box groot moet zijn. 

De vloer van een box kan bedenkt worden met bijvoorbeeld stro, vlas of houtkrullen. Gebruik geen zaagsel. Dit bevat teveel stof. 

Vind maneges en pensionstalling in jouw regio op Dierwijzer.nl Klik op de provincie naar keuze.

error: Sorry, het kopiëren van tekst van Dierwijzer.nl is helaas verboden.